Chính sách đổi trả hàng của xehangcha  đang được cập nhật theo chính sách của nhà sản xuất và dựa vào tình thực tế để có thể đưa ra phương án đổi trả hàng háo théo đúng hợp đồng đã ký kết.